Drugge Utbildning AB

Välkommen!

 


Utbildning

Intresset för frågor som rör Sápmi, samer och Arktis har ökat under de senaste åren och det är många som vill eller behöver lära sig mer om dessa frågor. Till exempel kan det handla om behovet att fortbilda lärare, tjänstemän eller politiker som ska arbeta med samiska frågor i sin tjänst. Eller andra aktörer som söker kompetensutveckling för specifika projekt eller verksamheter. Vi hjälper till att sätta ihop utbildningspaket som skräddarsys och nivåanpassas för varje enskilt behov.

Föreläsning

Vi erbjuder föreläsningar av högsta kvalitet och samarbetar med föreläsare som har gedigen kunskap och kompetens inom det samiska och arktiska ämnesområdet. Våra föreläsningar tas fram i dialog med beställaren och anpassas till önskemål och behov, på rätt nivå. Det innebär att innehållet i föreläsningarna kan vara på ett grundläggande plan, eller anpassas till en mer avancerad nivå utifrån mottagarens specialistkompetens inom det aktuella ämnet.

 

Granskning

Vi granskar texter, utbildningsmaterial, och projekt med en kritisk och vetenskaplig blick. Målet är att förmedla konstruktiv kritik som förbättrar slutresultatet för beställaren. Vår granskning är rak och ärlig, levereras på ett pedagogiskt sätt och innehåller alltid tydliga förslag och rekommendationer om förändringar och förbättringar.

Processtöd

Vi erbjuder extern utvärdering av projekt och verksamheter inom varierande ämnesområden. Detta kan även innefatta rapportskrivning, kartläggning och utredning, som genomförs med vetenskaplig utgångspunkt. Exempelvis kan processtödet bestå i utvärdering av ESF-projekt, stöd i projektansökningar eller processtöd i kortare eller längre förändringsprocesser som är i behov av extern input i mindre eller större omfattning.


Instagram