Drugge Utbildning AB

Moderator/konferencier

Arrangerar du en digital konferens? I dagsläget är vi många som fått tänka om vad gäller formerna för hur vi ska kunna träffas, utbyta erfarenheter och sprida kunskap. Ofta innebär det att det vi vanligtvis anordnar i form av fysiska möten, konferenser och träffar just nu behöver förläggas online.

Vi hjälper er att planera, genomföra och leda ert digitala möte så att det blir ett uppskattat och välordnat arrangemang. Med lång erfarenhet av utbildning och mötesledning i digital miljö kan vi erbjuda stöd i alla delar av processen, från planering till genomförande och utvärdering.