Drugge Utbildning AB

Föreläsningar

Söker du någon som kan föreläsa? Drugge utbildning kan hjälpa dig att hitta föreläsare med specialistkompetens inom det samiska och arktiska ämnesområdet. Vi skräddarsyr föreläsningarna efter dina behov.