Drugge Utbildning AB

Föreläsningar

I våra föreläsningar förmedlas kunskap på ett pedagogiskt och kreativt sätt. Med vetenskaplig förankring och utifrån personliga erfarenheter ger föreläsningarna utrymme för reflektion och eftertanke där kunskap utmanas, utvecklas och stärks. Till exempel kan du boka föreläsningar om:

Sápmi bas

En grundläggande föreläsning som lyfter nyckelhändelser i svensk samisk historia. Deltagarna får en uppfattning om samisk historia, kultur, politik och samhälle och får grundläggande verktyg att diskutera och förstå fördomar utifrån ett historiskt och nutida perspektiv. 
Erbjuds på svenska, engelska eller spanska.

Sápmi fördjupning

Denna föreläsning bygger vidare på Sápmi bas, och riktar sig till målgrupper som redan har grundläggande eller avancerad kompetens om samiska frågor. Föreläsningen utformas och anpassas till målgruppens specifika bransch och behov i dialog med beställaren. Erbjuds på svenska, engelska eller spanska.