Drugge Utbildning AB

Granskning och Processtöd

Granskning

Vi åtar oss granskningsuppdrag inom en rad olika branscher och ämnesområden. Granskningen kan fokusera på både struktur och innehåll, och rapporteras muntligt och/eller skriftligt, genom personliga möten eller på distans. Vi uppfattas ofta som skarpa kritiker som levererar konstruktiv kritik på ett rakt och pedagogiskt sätt med konkreta förbättrinsförslag, något som brukar uppskattas av våra uppdragsgivare

Processtöd

Vi erbjuder processtöd i alla delar av projekt, ansökningar eller förändringsprocesser. Det kan till exempel handla om att stötta projektledare eller projektmedarbetare i hela eller delar av en arbetsprocess, eller om att identifiera förbättringsmöjligheter före, under eller efter pågående projektarbete. Vi arbetar med utgångspunkt i LFA (Logical Framwork Approach) och utgår från vetenskapligt förankrade metoder i materialinsamling, analys och resultatrapportering.