Drugge Utbildning AB

Granskning

Vi åtar oss granskningsuppdrag inom en rad olika branscher och ämnesområden. Granskningen kan fokusera på både struktur och innehåll, och rapporteras muntligt och/eller skriftligt, genom personliga möten eller på distans. Vi uppfattas ofta som skarpa kritiker som levererar konstruktiv kritik på ett rakt och pedagogiskt sätt med konkreta förbättringsförslag, något som brukar uppskattas av våra uppdragsgivare.