Drugge Utbildning AB

Om Drugge utbildning AB

VD och grundare för Drugge utbildning AB är Anna-Lill Drugge, disputerad historiker och universitetslärare med rötter i lulesamiskt område i Norrbotten. Hon disputerade år 2012 på avhandlingen Att representera och representeras. Samiska kvinnor i svensk och samisk press 1966-2006. Hennes vetenskapliga publikationer hittar du här.