Drugge Utbildning AB

Om Drugge utbildning AB

Drugge utbildning AB förmedlar specialistkompetens i frågor relaterade till Sápmi, urfolk och Arktis. Företagets ambition är att leverera utbildningsinsatser av högsta kvalitet som skapar förutsättningar för optimalt lärande, varje uppdrag tas därför fram i dialog med beställaren för att möta dennes specifika önskemål och behov.

VD och grundare är Anna-Lill Drugge, disputerad historiker och lärare som forskat i över tio år inom det samiska ämnesområdet och har sina släktband från nord- och lulesamiskt område i Norrbotten. Hon disputerade år 2012 på avhandlingen Att representera och representeras. Samiska kvinnor i svensk och samisk press 1966-2006. Hennes vetenskapliga publikationer hittar du här.

De medarbetare som anlitas i företaget har gedigen erfarenhet och kompetens inom sina specifika kunskapsområden, vilket gör att beställaren kan och bör ställa höga krav på att utbildningsinsatserna håller förstklassig kvalitet.

 

Hitta oss också här: