Drugge Utbildning AB

Utbildningar

Vi erbjuder utbildningar, fortbildningar och workshops för grupper och verksamheter som vill lära sig mer om Sápmi, urfolk och Arktis.

En del grupper (de flesta) har ytterst begränsade eller inga förkunskaper, andra behöver fördjupning på en mer specialiserad och avancerad nivå. Nivån på innehållet i utbildningarna anpassas utifrån deltagarnas förutsättningar i dialog med beställaren för att uppnå bästa möjliga kunskapsutveckling.

I alla utbildningar eftersträvas en prestigelös och trygg lärandemiljö som ger utrymme för reflektion och kunskapsinhämtning, oavsett förkunskaper.