Drugge Utbildning AB

Uppdragsgivare

  • Sametinget, Utformande av utbildningsmaterial inom ramen för satsningen ”Sápmi i skolan”, Samiskt informationscentrum (samer.se), granskning av rapporter, Samiskt språkcentrum.
  • Svenska Samernas Riksförbund (processutvärdering, projekt Ovttas).
  • Sáminuorra (Ansvarig för ansökan om finansiering hos utbildningsdepartementet för satsningen Nuoras Nurrii (vägvisarprojektet), Planeringsarbetet och ansökan genomfördes tillsammans med Isak Utsi (dåvarande ordf. Sáminuorra).
  • Sameföreningar (föreläsningar)
  • Utbildningsradion (UR) (fortbildning redaktion, granskning utbildningsmaterial i projektet Min samiska historia)
  • Forum för levande historia (utbildningsmaterial hemsida, Rasism mot samer. Genomfört i samarbete med Isabelle Brännlund, PdD i historia)
  • Diskrimineringsombudsmannen (DO) (moderator, öppet seminarium för en samisk sanningskommission)
  • Universitetet i Tromsø, Norges Arktiska universitet (granskning digital utbildning)
  • Kallax Flyg (fortbildning personalgrupp, genomfört av Nicke Juuso, meteorolog)
  • Lycksele kommun (fortbildning lärare)
  • Malå kommun (fortbildning kommunstyrelse)
  • Granö Beckasin (fortbildning projektgrupp)
  • Skellefteå museum (granskning utställning samt fortbildning personalgrupp)
  • Uppsala universitet (samtalsledare under seminariet ”Mental självständighet – är det möjligt?”)
  • Linnéuniversitetet (moderator/konferencier, digital konferens för projekt SPETS – Strategiska Partnerskap för Effektiv och Transparent Samverkan)

Uppdrag i urval

 • Sápmi i skolan utbildningsmaterial och lektionsplaneringar för att stötta verksamma lärare som vill arbeta med samiska frågor i sin undervisning.
 • ”Om pedagogers behov” En förstudie för att kartlägga vad lärare behöver för att kunna lyfta samiska frågor i undervisningen.
 • Reaidu processtöd i utformning av utbildningsplattform för studenter och lärare.
 • Ovttas Processutvärderare av ESF-projektet Ovttas, finansierat av Region Norrbotten, Region Västerbotten och ESF. Projektägare: Svenska Samernas Riksförbund (SSR), 2016-2018
 • Nuoras Nurrii Medsökande av medel, programutveckling samt löpande processtöd. Nuoras Nurrii finansieras i dagsläget av Utbildningsdepartementet.
 • Min samiska historia Processtöd i framtagandet av lärarhandledningsmaterial med koppling till UR-produktionen med samma namn.
 • Rasism mot och diskriminering av samer informationsmaterial till webben, Forum för levande historia.