Drugge Utbildning AB

Uppdragsgivare

 • Sametinget, Samiskt informationscentrum (samer.se), Samiskt språkcentrum.
 • Svenska Samernas Riksförbund
 • Sáminuorra
 • Sameföreningar
 • Utbildningsradion (UR)
 • Forum för levande historia
 • Diskrimineringsombudsmannen (DO)
 • Universitetet i Tromsø, Norges Arktiska universitet
 • Kallax Flyg
 • Lycksele kommun
 • Malå kommun
 • Granö Beckasin

 • Uppdrag i urval

 • Sápmi i skolan utbildningsmaterial och lektionsplaneringar för att stötta verksamma lärare som vill arbeta med samiska frågor i sin undervisning.
 • ”Om pedagogers behov” En förstudie för att kartlägga vad lärare behöver för att kunna lyfta samiska frågor i undervisningen.
 • Reaidu processtöd i utformning av utbildningsplattform för studenter och lärare.
 • Ovttas Processutvärderare av ESF-projektet Ovttas, finansierat av Region Norrbotten, Region Västerbotten och ESF. Projektägare: Svenska Samernas Riksförbund (SSR), 2016-2018
 • Nuoras Nurrii Medsökande av medel, programutveckling samt löpande processtöd. Nuoras Nurrii finansieras i dagsläget av Utbildningsdepartementet.
 • Min samiska historia Processtöd i framtagandet av lärarhandledningsmaterial med koppling till UR-produktionen med samma namn.
 • Rasism mot och diskriminering av samer informationsmaterial till webben, Forum för levande historia.