Drugge Utbildning AB

Uppdragsgivare

 • Sametinget, Samiskt informationscentrum (samer.se), Samiskt språkcentrum.
 • Svenska Samernas Riksförbund
 • Sáminuorra
 • Sameföreningar
 • Utbildningsradion (UR)
 • Forum för levande historia
 • Diskrimineringsombudsmannen (DO)
 • Universitetet i Tromsø, Norges Arktiska universitet
 • Kallax Flyg
 • Lycksele kommun
 • Malå kommun
 • Granö Beckasin

 • Uppdrag i urval

 • Sápmi i skolan utbildningsmaterial och lektionsplaneringar för att stötta verksamma lärare som vill arbeta med samiska frågor i sin undervisning.
 • ”Om pedagogers behov” En förstudie för att kartlägga vad lärare behöver för att kunna lyfta samiska frågor i undervisningen.
 • Reaidu processtöd i utformning av utbildningsplattform för studenter och lärare.
 • Ovttas Processutvärderare av ESF-projektet Ovttas, finansierat av Region Norrbotten, Region Västerbotten och ESF. Projektägare: Svenska Samernas Riksförbund (SSR), 2016-2018
 • Nuoras Nurrii Medsökande av medel, programutveckling samt löpande processtöd. Nuoras Nurrii finansieras i dagsläget av Utbildningsdepartementet.
 • Min samiska historia Processtöd i framtagandet av lärarhandledningsmaterial med koppling till UR-produktionen med samma namn.
 • Rasism mot och diskriminering av samer informationsmaterial till webben, Forum för levande historia.

Referenser

 

”Det här var vad vi behövde. Skarp och välbehövlig kritik på vårt projekt, men levererat med största välvilja och värdefulla förslag på hur vi kan gå vidare”
– Feedback efter projektgranskning. 

”Väl värt tiden, jag har lärt mig massor och kan varmt rekommendera Anna-Lill som föreläsare.”
– Åhörare föreläsning ”Sápmi bas” 

”Jag har många gånger rekommenderat projekt, personer och institutioner som arbetar med och i Sápmi att ta kontakt med Anna-Lill Drugge. Detta för att jag av erfarenhet vet hur oumbärlig hon är när det gäller att se det som ofta är svårt och smärtsamt att upptäcka på egen hand; hur ens eget arbete återskapar skeva maktrelationer och koloniala strukturer. I Queering Sápmi kallade vi Anna-Lill för vår ”critical friend” då hon med stor välvilja och omtanke var vår hårdaste kritiker och granskare.”

– Elfrida Bergman, projektledare Queering Sápmi.